Openhartig begeleid en ondersteun ik met een scherp luisterend oor, waarbij mijn analyserende blik een proces, bestaande situatie of voorval van alle kanten belicht en spelenderwijs spiegel ik om een knelpunt of een blokkade helder te maken.

Ik zet mijn ervaring, kennis en kunde intuïtief in om inzicht te krijgen in een vraagstuk of hulpvraag en creatief van geest draag ik ideeën aan, waar je zelf mee aan de slag kunt gaan.

Waar van toepassing en nuttig maak ik in één op één sessies gebruik van de werking van edelstenen met het Krachtstenenspel, de Numerologie van het Pentagram, allerlei soorten inzichtkaarten en last but not least de symbolische betekenissen van bijvoorbeeld dieren of bloemen om inzicht te verkrijgen in onderliggende oorzaak.

Het Krachtstenenspel is ontwikkeld om met de energetische werking van edelstenen, diverse thema’s spelenderwijs uit te kunnen diepen.

Door een wens te formuleren, ontstaat er een verbinding tussen de intentie van de speler en de helende kracht van de stenen.

Het raakt de diepere lagen van het onderbewustzijn en heeft een lange nawerking.

Met Numerologie van het Pentagram verkrijg je vanuit je geboortedatum informatie over je werk, talenten en inzicht in de wijze waarop je reageert in bepaalde situaties.

Door de getallen van je geboortedatum rond het pentagram te positioneren en je naam van een getalswaarde te voorzien, werpt het licht op je levensdoel en de manier waarop je in het leven staat.