Pas de deux

De ballerina Met haar sierlijke bewegingen was de ballerina een ranke, charmante verschijning met glanzende mahoniekleurige haren. Menigeen draaide het hoofd om, wanneer deze elegante dame langsliep alsof de zwaartekracht geen vat op haar had. Zelfs nu ze als weduwe op eigen benen moest leren staan, zag ze er overmand door verdriet nog steeds tiptop uit. Vastbesloten het alleen-gaan krachtig te doorstaan, ordende ze gedisciplineerd en voortvarend haar nieuwe leven. Tot het Covid-19 virus haar ontmoedigde het leven weer leuker te maken. De moed zonk haar in de schoenen om ook aan déze tegenslag een positieve draai te geven.

Het was voorjaar 2020 en ze zat in het derde jaar na het overlijden van haar jeugdliefde, toen corona roet in het eten gooide. Dapper als ze was, wist deze harde werkster zich kranig door het verwerkingsproces heen te slaan. Liefdevol ondersteund door betrokken familieleden en vrienden, zette ze stappen vooruit. Soms viel ze terug in een zwart gat, desondanks zat ze goed op koers in haar proces van heling. Plotseling werd haar overzichtelijke weekindeling onderuitgehaald. En juist deze zorgvuldig opgebouwde patronen waren van essentieel belang voor haar om op spitsroeden te blijven lopen!

Met haar romantische inslag was samenspel, vooral het samenspel van de kunsten, voor deze ballerina haar lust en haar leven. Zo ook het samen spelen, samenleven en samen zijn met haar geliefde. Na veertig jaar huwelijk voelde ze nog steeds die sterke verbinding. Het denkbeeldige voelbare gat wat in haar lijf was geslagen, liet zich mondjesmaat vullen met nieuwe levensenergie. Ritme en regelmaat waren haar ankers om de dagen ‘zinvol’ aaneen te kunnen rijgen. Vaste afspraken had ze gemaakt om gezamenlijk te wandelen en aan tafel te zitten. Haar vrijwilligerswerk bracht afleiding, zonder dat de aangegane verplichting druk op haar legde. Het maakte dat ze een doel had om zichzelf mooi te kleden en bracht haar onder de mensen. Haar inzet werd gewaardeerd en het gevoel ergens nodig te zijn deed haar goed. Al dit stond door het virus ineens weer op losse schroeven. Zo ook het fysieke contact met familie en vrienden. De eenzaamheid sloeg toe en legde een grijze deken over het bestaan.

De lamme leidt de blinde, zo luidt het spreekwoordelijk gezegde. Zo gebeurde het dat Covid-19 aan de basis stond voor een nieuwe pas de deux. Ditmaal een telefonische choreografie, een communicatief samenspel uitgevoerd door twee weduwes. Onder het motto delen is helen, spraken we af elkaar elke ochtend om half negen te contacten. Deze afspraak verlichtte haar start van de dag aanzienlijk. Bij mij zorgde het voor regelmaat in het werkritme, wat eveneens verstoord was door de onvoorziene omstandigheden. Deze intensieve verbinding op afstand bracht ons beide dan ook verlichting. Ondanks het gemis aan fysiek contact, de warmte en steun die gepaard gaan met samen in een ruimte zijn, verzachtte de gevoelens van eenzaamheid.

Mijn moestuinavontuur heeft ook in deze situatie een positieve bijdrage kunnen leveren. Inmiddels staat het een en ander aan zaaigoed op haar balkon, wat anders op mijn inspiratie-Hof terecht was gekomen. Nu we een fase verder zijn en de druk enigszins van de ketel is, hebben we onze belafspraken versoepeld. Met regelmaat ontvang ik nu enthousiaste berichten en foto’s vanaf haar balkon. Ik word op de hoogte gehouden van de groei en bloei van courgettes, tomaten, mais en zelfs de patisson, ook wel kardinaalsmuts geheten.

Door haar aangewakkerde interesse voor tuinieren, maakt ze plannen voor aankomend seizoen. Ze gaat voor een kruidentuin. Omgaan met veranderende omstandigheden, het is niet altijd even makkelijk. Het hebben van een toekomstperspectief is van groot belang om tegenslag te kunnen doorstaan. Al luisterend en inlevend zijn we, soepel op elkaar afgestemd als in een pas de deux, spitsvondig en creatief weer in een nieuwe balans terechtgekomen.

Serious Business

Serious Business 2021, hét jaar voor mij om een tipje van de sluier op te lichten en mezelf en mijn business te introduceren …
Het was eind 2010 dat mijn geliefde Rob en ik een lang weekend op Ameland verbleven. We vierden gelukkig samen en samen gelukkig dat ik op 12 december de zesenveertig had bereikt. Dit winters sfeerbeeld en mijn uitkijken naar wat voor me ligt, gebruikte ik bij de uitnodiging voor een nieuwjaarsborrel.
Op 7 januari 2012 organiseerde ik een ‘honden’-wandeling in de bossen van Hilversum, met ter afsluiting een borrel en hapje bij mij thuis. Zaterdag de 7de lag éxact een half jaar na het overlijden van mijn dierbare Rob. Het was 7 juli 2011 dat Rob als donderslag bij heldere hemel uit het leven verdween. De genodigden voor deze nieuwjaarsborrel ‘te gast’ bij zijn uitvaart.

Dit sleutelmoment dat zoveel reuring veroorzaakte op alle gebied, ligt nu negen jaar achter me. Vol goede moed ben ik aan de slag gegaan om het leven weer leuk maken. Met pijn in mijn hart ging ik op avontuur, in de volle overtuiging dat Rob dat ook wilde. Zo trapte ik 2012 af met de intentie er een mooi, maar vooral beter jaar van te maken. Hoe optimistisch van aard ook, ik heb jaren nodig gehad en héél véél werk verzet om dit verlies op een harmonieuze manier in mijn leven te verweven …

Op persoonlijk en zakelijk gebied heb ik de vrijheid genomen om nieuwe werelden te verkennen. De tijd heb ik volop benut om mezelf te helen en in een nieuwe balans te komen zodat ik de intenties van 2012 waar kan maken. Mijn moestuin, ook wel inspiratie-Hof geheten, speelt hierbij een belangrijke rol. Naast natuurlijk mijn creativiteit met kleding en kleur, wat een verscheidenheid aan dierbare koester-creaties opleverde. Meer recent heb ik daar het werken met de energie van edelstenen en numerologie aan toegevoegd.

En nu, vers aangekomen in 2021, realiseer ik me dat dit jaar dezelfde getallen in zich heeft als 2012. En allebei hebben ze opgeteld 5 als uitkomst. In de numerologie staat de 5 voor vrijheid, wat associeert met een springerig, excentrisch en explosief energiebeeld. Hoe bijzonder dat Robs geboortedatum een 5 als levenslesgetal heeft. Al met al voel ik me jaren later vrij van pijn om wat ik doorleefde te delen. Mooi dat er een nieuwe cyclus start na negen jaar verliesverwerking.
Mijn ondernomen reis en achtbaan aan ervaringen zet ik nu ‘a la carte’ in om anderen, die al dan niet met een verlieservaring zijn geconfronteerd, te begeleiden en ondersteunen. Trajecten ‘op maat’ waarin ik je in beweging zet, om door zelfinzicht te transformeren en vanuit eigen kracht weer te kunnen stralen.

Op dus naar een sprankelend nieuw jaar met veel creatie, inspiratie en ontwikkeling … à la Tosca