Business consultant, belevingscoach en creatief vormgever bij ontwikkelprocessen op de werkvloer, in de privé omgeving als zelfstandig ondernemer.

Specialisatie in commerciële vraagstukken rond profilering en positionering, en loopbaangerelateerde vraagstukken die voortvloeien uit verlieservaring.